Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
1.7b) zdefiniowany jest w sposób następujący:
- początek układu pokrywa się ze środkiem kuli,
- oś z pokrywa się z osią obrotu,
- oś x pokrywa się z krawędzią przecięcia płaszczyzny równika i płaszczyzny południka początkowego,
- oś y tworzy z pozostałymi osiami układ prawoskrętny.
Współrzędne prostokątne X, Y, Z punktu leżącego na kuli określone są następującymi wzorami:

Współrzędne te spełniają warunek

Znając współrzędne prostokątne X, Y, Z punktu leżącego na kuli, można obliczyć jego współrzędne geograficzne wg wzorów

Lepszym przybliżeniem kształtu globu ziemskiego od kuli jest elipsoida obrotowa o odpowiednio dobranych parametrach i określonym usytuowaniu w bryle ziemskiej, nazywamy ją elipsoidą odniesienia. Układy
1.7b) zdefiniowany jest w sposób następujący:<br>- początek układu pokrywa się ze środkiem kuli,<br>- oś &lt;HI rend="italic"&gt;z&lt;/HI&gt; pokrywa się z osią obrotu,<br>- oś &lt;HI rend="italic"&gt;x&lt;/HI&gt; pokrywa się z krawędzią przecięcia płaszczyzny równika i płaszczyzny południka początkowego,<br>- oś &lt;HI rend="italic"&gt;y&lt;/HI&gt; tworzy z pozostałymi osiami układ prawoskrętny.<br>Współrzędne prostokątne &lt;HI rend="italic"&gt;X&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Y&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Z &lt;/HI&gt;punktu leżącego na kuli określone są następującymi wzorami:<br>&lt;gap&gt;<br>Współrzędne te spełniają warunek<br>&lt;gap&gt;<br>Znając współrzędne prostokątne &lt;HI rend="italic"&gt;X&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Y&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;Z&lt;/HI&gt; punktu leżącego na kuli, można obliczyć jego współrzędne geograficzne &lt;gap&gt; wg wzorów<br>&lt;gap&gt;<br>Lepszym przybliżeniem kształtu globu ziemskiego od kuli jest elipsoida obrotowa o odpowiednio dobranych parametrach i określonym usytuowaniu w bryle ziemskiej, nazywamy ją &lt;HI rend="italic"&gt;elipsoidą odniesienia.&lt;/HI&gt; Układy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego