Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
i prędkości akustycznej dla rury walcowej o przekroju kołowym. Częstotliwości drgań własnych poprzecznych komory walcowej przedstawia zależność gdzie v - prędkość dźwięku w m/s, - promień podstawy walca w m, - pierwiastki funkcji Bessela.

Zależność (4.13) pozwala na określenie częstotliwości drgań, również dla komory kulistej, przy czym 0 oznacza wtedy promień kuli. Analiza ruchu drgającego dla komór prostopadłościennych jest ważna dla wielu urządzeń i maszyn jako obiektów diagnostyki akustycznej. Częstotliwość drgań własnych komory prostopadłościennej jest opisana zależnością
gdzie - liczby naturalne nieparzyste dla funkcji cosinus, parzyste dla funkcji sinus równania na potencjał prędkościowy , które z kolei jest rozwiązaniem równania ruchu falowego dla współrzędnych
i prędkości akustycznej dla rury walcowej o przekroju kołowym. Częstotliwości drgań własnych poprzecznych komory walcowej przedstawia zależność &lt;gap&gt; gdzie v - prędkość dźwięku w m/s, &lt;gap&gt; - promień podstawy walca w m, &lt;gap&gt; - pierwiastki funkcji Bessela.<br>&lt;gap&gt;<br>Zależność (4.13) pozwala na określenie częstotliwości drgań, również dla komory kulistej, przy czym 0 oznacza wtedy promień kuli. Analiza ruchu drgającego dla komór prostopadłościennych jest ważna dla wielu urządzeń i maszyn jako obiektów diagnostyki akustycznej. Częstotliwość drgań własnych komory prostopadłościennej jest opisana zależnością <br>&lt;gap&gt; gdzie &lt;gap&gt; - liczby naturalne nieparzyste dla funkcji cosinus, parzyste dla funkcji sinus równania na potencjał prędkościowy &lt;gap&gt;, które z kolei jest rozwiązaniem równania ruchu falowego dla współrzędnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego