Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
Wszyscy mnisi w klasztorze byli
przekonani, iż zwycięży otaczany powszechnym szacunkiem Shenxiu (jap.
Jinshu, 605-706), znany ze swojej erudycji i znajomości nauk buddyjskich.
Shenxiu napisał na ścianie klasztornej następujące wersy:
Ciało jest drzewem 'oświecenia'
'Jaźń jednostkowa' jest jak lustro.

Cały czas oczyszczajmy i polerujmy je,
aby nie nagromadził się kurz.
Wersy Shenxiu świadczą wyraźnie o tym, iż był on orędownikiem
'oświecenia' jako oczyszczania 'jaźni jednostkowej'. Uważał, że 'jaźń jednostkowa' musi ulec zmianie (muszą zostać usunięte pewne elementy, na
przykład pragnienia), aby mógł zostać osiągnięty stan docelowy, czyli
pierwotny stan jaźni tożsamy z 'buddą'.
Piąty Patriarcha kazał zapalić kadzidełko przed ścianą
Wszyscy mnisi w klasztorze byli <br>przekonani, iż zwycięży otaczany powszechnym szacunkiem Shenxiu (jap. <br>Jinshu, 605-706), znany ze swojej erudycji i znajomości nauk buddyjskich. <br>Shenxiu napisał na ścianie klasztornej następujące wersy: <br>Ciało jest drzewem 'oświecenia' <br>'Jaźń jednostkowa' jest jak lustro. <br>&lt;page nr=67&gt; <br>Cały czas oczyszczajmy i polerujmy je, <br>aby nie nagromadził się kurz. <br>Wersy Shenxiu świadczą wyraźnie o tym, iż był on orędownikiem <br>'oświecenia' jako oczyszczania 'jaźni jednostkowej'. Uważał, że 'jaźń jednostkowa' musi ulec zmianie (muszą zostać usunięte pewne elementy, na <br>przykład pragnienia), aby mógł zostać osiągnięty stan docelowy, czyli <br>pierwotny stan jaźni tożsamy z 'buddą'. <br>Piąty Patriarcha kazał zapalić kadzidełko przed ścianą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego