Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kobieta i Życie
Nr: 20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1972
niemowlętom uczulonym na mleko krowie. Za 1 litr mleka laktarium płaci 63 zł. Dziennie placówka skupuje około 23 litrów, z których korzysta ponad 100 niemowląt. Kobiety mieszkające daleko nie muszą codziennie tam przyjeżdżać. Po odbiór pokarmu zgłosić się może uprawniony pracownik. Pani zobowiązana jest tylko do złożenia jednej wizyty w laktarium, dla przeprowadzenia badań lekarskich.
ODPOWIEDZI REDAKCJI
NINA z W. Zasiłek z funduszów związkowych , z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednemu z rodziców, jeśli przynajmniej od 3 lat był członkiem związku zawodowego. Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w radzie zakładowej. Porad kosmetycznych możemy udzielić listownie, jeśli poda pani adres.

SOSY
W
niemowlętom uczulonym na mleko krowie. Za 1 litr mleka laktarium płaci 63 zł. Dziennie placówka skupuje około 23 litrów, z których korzysta ponad 100 niemowląt. Kobiety mieszkające daleko nie muszą codziennie tam przyjeżdżać. Po odbiór pokarmu zgłosić się może uprawniony pracownik. Pani zobowiązana jest tylko do złożenia jednej wizyty w laktarium, dla przeprowadzenia badań lekarskich.<br>&lt;tit1&gt;ODPOWIEDZI REDAKCJI&lt;/tit1&gt;<br>&lt;au&gt;NINA&lt;/au&gt; z W. Zasiłek z funduszów związkowych , z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednemu z rodziców, jeśli przynajmniej od 3 lat był członkiem związku zawodowego. Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w radzie zakładowej. Porad kosmetycznych możemy udzielić listownie, jeśli poda pani adres. &lt;page nr=13&gt;&lt;/div&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;SOSY&lt;/tit&gt;<br>&lt;intro&gt;W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego