Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
zgłosił rezolucję uzasadniającą zerwanie NZR z ND.
"1) Demokratyczno-narodowy kierunek wytworzony w ciągu szeregu lat przez "Głos", "Przegląd Wszechpolski" i "Polaka", reprezentowany dziś przez oficjalne sfery Demokracji Narodowej we wszystkich trzech zaborach uległ spaczeniu. Miejsce szerokich dążeń niepodległościowych i usiłowań nad rozwojem polskiej idei państwowej wśród ludu polskiego zajęły legalne wystąpienia ND, godzące się z obcą państwowością i zmierzające do osiągnięcia drobnych korzyści narodowych kosztem idei niepodległościowej. Świadectwem tej ewolucji w poglądach i działaniach są: bezczynność trójzaborowej Ligi Narodowej, lojalistyczna polityka Koła Polskiego w Petersburgu, akcja słowiańska zainicjowana i prowadzona przez ND trzech zaborów, wreszcie najnowsza literatura polityczna stronnictwa, sprowadzająca
zgłosił rezolucję uzasadniającą zerwanie NZR z ND.<br>"1) Demokratyczno-narodowy kierunek wytworzony w ciągu szeregu lat przez "Głos", "Przegląd Wszechpolski" i "Polaka", reprezentowany dziś przez oficjalne sfery Demokracji Narodowej we wszystkich trzech zaborach uległ spaczeniu. Miejsce szerokich dążeń niepodległościowych i usiłowań nad rozwojem polskiej idei państwowej wśród ludu polskiego zajęły legalne wystąpienia ND, godzące się z obcą państwowością i zmierzające do osiągnięcia drobnych korzyści narodowych kosztem idei niepodległościowej. Świadectwem tej ewolucji w poglądach i działaniach są: bezczynność trójzaborowej Ligi Narodowej, lojalistyczna polityka Koła Polskiego w Petersburgu, akcja słowiańska zainicjowana i prowadzona przez ND trzech zaborów, wreszcie najnowsza literatura polityczna stronnictwa, sprowadzająca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego