Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
zasadniczo nie widać powodów, dla których należałoby zakładać, że zarówno "klienci", jak i "przedsiębiorcy" poruszają się wyłącznie na czarnym, lub wyłącznie na legalnym rynku. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia na czarnym rynku pracy; wiadomo na przykład, jaka część populacji uzyskuje dochody "na lewo" w przedsiębiorstwach, w których jest zatrudniona legalnie. Na podstawie posiadanych danych nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, jak kwestia "przenikalności" rynków przedstawia się w przypadku handlu alkoholem i jego produkcji. Nie jesteśmy też w stanie stwierdzić, jaka jest wielkość konsumpcji nielegalnego alkoholu. Nie pozwala na to badanie będące podstawą niniejszego opracowania, w którym pytania o konsumpcję nie
zasadniczo nie widać powodów, dla których należałoby zakładać, że zarówno "klienci", jak i "przedsiębiorcy" poruszają się wyłącznie na czarnym, lub wyłącznie na legalnym rynku. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia na czarnym rynku pracy; wiadomo na przykład, jaka część populacji uzyskuje dochody "na lewo" w przedsiębiorstwach, w których jest zatrudniona legalnie. Na podstawie posiadanych danych nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, jak kwestia "przenikalności" rynków przedstawia się w przypadku handlu alkoholem i jego produkcji. Nie jesteśmy też w stanie stwierdzić, jaka jest wielkość konsumpcji nielegalnego alkoholu. Nie pozwala na to badanie będące podstawą niniejszego opracowania, w którym pytania o konsumpcję nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego