Typ tekstu: Książka
Tytuł: Oni
Rok: 1997
nie rozumiało?
Rozumiało, ale oni widocznie uważali, że nie mogą się przeciwstawić, a ja uważałem, że można w tym wypadku i trzeba.

Proszę pana, w czerwcu I948 r. odbyło się plenum KC, bardzo ważne plenum. W jego wyniku rozpoczęto walkę z odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi Gomułki. Pamięta je pan?
Oczywiście, ale lepiej, żeby pani sięgnęła do dokumentów.

Materiały z plenum nigdzie nie były publikowane.
Późniejszy referat Bieruta czy wystąpienie Zawadzkiego były. Uważam, że ich argumenty - także Minca - dotyczące sytuacji wewnętrznej, ideologicznego ujęcia problemów dnia codziennego i marszu w jutro ku zjednoczeniu - są słuszne. Ja je wówczas popierałem i dzisiaj uważam za kierunkowo słuszne
nie rozumiało?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Rozumiało, ale oni widocznie uważali, że nie mogą się przeciwstawić, a ja uważałem, że można w tym wypadku i trzeba.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;Proszę pana, w czerwcu I948 r. odbyło się plenum KC, bardzo ważne plenum. W jego wyniku rozpoczęto walkę z odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi Gomułki. Pamięta je pan?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Oczywiście, ale lepiej, żeby pani sięgnęła do dokumentów.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;Materiały z plenum nigdzie nie były publikowane.&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Późniejszy referat Bieruta czy wystąpienie Zawadzkiego były. Uważam, że ich argumenty - także Minca - dotyczące sytuacji wewnętrznej, ideologicznego ujęcia problemów dnia codziennego i marszu w jutro ku zjednoczeniu - są słuszne. Ja je wówczas popierałem i dzisiaj uważam za kierunkowo słuszne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego