Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
monografiach I.A. Zotikowa (1982) i H. Blattera (1985, 1990) przedstawiono reżim termiczny lodowców i lądolodów.

5.2. ELEMENTY BILANSU CIEPLNEGO LODOWCÓW

Podstawowym źródłem ciepła dostarczanego do lodowców, podobnie jak dla całej powierzchni Ziemi, jest Słońce. Energia dopływa także z wnętrza Ziemi. Innym źródłem jest ciepło tarcia w czasie ruchu lodu (zamiana energii kinetycznej, wywołanej siłą grawitacji, na ciepło), która wydziela się na spodzie lub we wnętrzu lodowca. Ze względu na zróżnicowanie rodzaju i źródeł przychodu ciepła, a także warunków jego przemieszczania trudno jest mówić o bilansie cieplnym całego lodowca.
Rozciągłość pionowa lodowców górsko-dolinnych oraz wielka rozległość pozioma lądolodów sprawia
monografiach I.A. Zotikowa (1982) i H. Blattera (1985, 1990) przedstawiono reżim termiczny lodowców i lądolodów.<br><br>&lt;tit&gt;5.2. ELEMENTY BILANSU CIEPLNEGO LODOWCÓW&lt;/&gt;<br><br> Podstawowym źródłem ciepła dostarczanego do lodowców, podobnie jak dla całej powierzchni Ziemi, jest Słońce. Energia dopływa także z wnętrza Ziemi. Innym źródłem jest ciepło tarcia w czasie ruchu lodu (zamiana energii kinetycznej, wywołanej siłą grawitacji, na ciepło), która wydziela się na spodzie lub we wnętrzu lodowca. Ze względu na zróżnicowanie rodzaju i źródeł przychodu ciepła, a także warunków jego przemieszczania trudno jest mówić o bilansie cieplnym całego lodowca.<br> Rozciągłość pionowa lodowców górsko-dolinnych oraz wielka rozległość pozioma lądolodów sprawia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego