Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
lodu, czyli na skutek przewodnictwa molekularnego i turbulencji (dodatnia, gdy powietrze jest cieplejsze od powierzchni, a ujemna, gdy powietrze jest chłodniejsze); M – masa stopionego śniegu i lodu (jeżeli część powstałej wody zamarznie w śniegu poniżej powierzchni, powoduje dopływ energii i jest on wtedy dodatni); L) – ciepło utajone topnienia lodu (krzepnięcia) ok. 333,6 J/g, P – wielkość opadu deszczu (gdy powierzchnia ma temperaturę topnienia, ilość ciepła dostarczonego przez deszcz jest znikomo mała, lecz jest znacząca, gdy deszcz zamarza); E – wielkość parowania z powierzchni, gdy ciśnienie pary wodnej zmniejsza się wraz z wysokością (jeżeli następuje kondensacja, E staje
lodu, czyli na skutek przewodnictwa molekularnego i turbulencji (dodatnia, gdy powietrze jest cieplejsze od powierzchni, a ujemna, gdy powietrze jest chłodniejsze); M – masa stopionego śniegu i lodu (jeżeli część powstałej wody zamarznie w śniegu poniżej powierzchni, powoduje dopływ energii i jest on wtedy dodatni); L) – ciepło utajone topnienia lodu (krzepnięcia) ok. 333,6 J/g, P – wielkość opadu deszczu (gdy powierzchnia ma temperaturę topnienia, ilość ciepła dostarczonego przez deszcz jest znikomo mała, lecz jest znacząca, gdy deszcz zamarza); E – wielkość parowania z powierzchni, gdy ciśnienie pary wodnej zmniejsza się wraz z wysokością (jeżeli następuje kondensacja, E staje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego