Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
pierwotny w stosunku do studni lodowcowych.
Gdy spadnie ciśnienie wody, szczelina zacznie zaciskać się ponownie. Jeżeli jednak strumień powierzchniowy dostarcza ciągle wodę, bezpośrednie połączenie hydrauliczne powierzchni z kanałem subglacjalnym jest utrzymane. Studnia lodowcowa rozpoczyna funkcjonowanie. Ciepło wyzwalane podczas przepływu nadaje cylindryczny kształt studni i przeciwdziała jej zakleszczeniu na skutek plastyczności lodu. Na jednej szczelinie może rozwinąć się kilka studni, a przestrzenie pomiędzy nimi ulegną zaciśnięciu.
W górnych częściach studni lodowcowych woda spada swobodnie kaskadami pod ciśnieniem atmosferycznym (do głębokości kilkudziesięciu metrów). Często jest to seria kaskad. Dodatkowa energia pochodząca ze spadania wody powoduje formowanie kotłów eworsyjnych w lodzie poniżej kaskad i
pierwotny w stosunku do studni lodowcowych.<br> Gdy spadnie ciśnienie wody, szczelina zacznie zaciskać się ponownie. Jeżeli jednak strumień powierzchniowy dostarcza ciągle wodę, bezpośrednie połączenie hydrauliczne powierzchni z kanałem subglacjalnym jest utrzymane. Studnia lodowcowa rozpoczyna funkcjonowanie. Ciepło wyzwalane podczas przepływu nadaje cylindryczny kształt studni i przeciwdziała jej zakleszczeniu na skutek plastyczności lodu. Na jednej szczelinie może rozwinąć się kilka studni, a przestrzenie pomiędzy nimi ulegną zaciśnięciu.<br> W górnych częściach studni lodowcowych woda spada swobodnie kaskadami pod ciśnieniem atmosferycznym (do głębokości kilkudziesięciu metrów). Często jest to seria kaskad. Dodatkowa energia pochodząca ze spadania wody powoduje formowanie kotłów eworsyjnych w lodzie poniżej kaskad i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego