Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
zarówno w poziomie, jak i w pionie. Ustanie ruchu lodowca nie zawsze oznacza zaprzestanie przemieszczania materiału. Może on zmieniać położenie w wyniku topnienia lodu nieruchomego (martwego). Zwykle towarzyszą temu inne procesy (np. ruchy masowe), które modyfikują powstające osady i formy. Tylko w pewnym stopniu zależą one od natury lub struktury lodu lodowcowego. Nie są więc sensu stricto procesami glacjalnymi. W pracach z zakresu geologii i geomorfologii glacjalnej są one uwzględniane, gdyż decydują o ostatecznym wyrazie form polodowcowych i strukturze osadów. Nie będziemy się jednak nimi zajmować. Ze względu na wspomniane różnice wydziela się procesy akumulacji z udziałem lodu będącego w ruchu
zarówno w poziomie, jak i w pionie. Ustanie ruchu lodowca nie zawsze oznacza zaprzestanie przemieszczania materiału. Może on zmieniać położenie w wyniku topnienia lodu nieruchomego (martwego). Zwykle towarzyszą temu inne procesy (np. ruchy masowe), które modyfikują powstające osady i formy. Tylko w pewnym stopniu zależą one od natury lub struktury lodu lodowcowego. Nie są więc sensu stricto procesami glacjalnymi. W pracach z zakresu geologii i geomorfologii glacjalnej są one uwzględniane, gdyż decydują o ostatecznym wyrazie form polodowcowych i strukturze osadów. Nie będziemy się jednak nimi zajmować. Ze względu na wspomniane różnice wydziela się procesy akumulacji z udziałem lodu będącego w ruchu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego