Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 33
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
sądu, aby nie zajmował się insynuacjami i interpretacjami oficerów służb specjalnych, a brał pod uwagę - i to od samego początku procedury - jedynie żelazne, niepodważalne dowody, raczej oryginały z podpisami, a nie kserokopie z pseudonimami. Sprawa Kwaśniewskiego ma szansę wytworzyć pewien standard postępowania, w którym UOP straci wreszcie rolę głównego reżysera lustracyjnego spektaklu.
Jeżeli za działaniami UOP w sprawie Kwaśniewskiego rzeczywiście stoi ktoś z zewnątrz, a tak zdają się twierdzić politycy SLD, to taki plan może się powieść tylko w jednym przypadku: kiedy w dwóch instancjach prezydent zostanie uznany kłamcą lustracyjnym. Wówczas będzie administracyjnie wykluczony z wyborczej rozgrywki. Jeśli wyrok okaże się
sądu, aby nie zajmował się insynuacjami i interpretacjami oficerów służb specjalnych, a brał pod uwagę - i to od samego początku procedury - jedynie żelazne, niepodważalne dowody, raczej oryginały z podpisami, a nie kserokopie z pseudonimami. Sprawa Kwaśniewskiego ma szansę wytworzyć pewien standard postępowania, w którym UOP straci wreszcie rolę głównego reżysera lustracyjnego spektaklu.<br>Jeżeli za działaniami UOP w sprawie Kwaśniewskiego rzeczywiście stoi ktoś z zewnątrz, a tak zdają się twierdzić politycy SLD, to taki plan może się powieść tylko w jednym przypadku: kiedy w dwóch instancjach prezydent zostanie uznany kłamcą lustracyjnym. Wówczas będzie administracyjnie wykluczony z wyborczej rozgrywki. Jeśli wyrok okaże się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego