Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzień Dobry
Nr: 02/03
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
sposób np. uchwalono, że będą ponosili połowę kosztów eksploatacyjnych wspólnych części nieruchomości i pracy zarządu. Bo zdaniem lokatorów z 1B i 1C "inwestycja", czyli blok w budowie, generuje wyższe koszty. Lokatorzy z 1A nie mają swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej ani w zarządzie.

Raport lustratora

Bałagan w spółdzielni opisuje raport lustratora ze Związku Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zarząd funkcjonował w niemal nie zmienionym składzie, a kilkakrotnie nie były przyjmowane bilanse i dwa razy zarząd nie dostał absolutorium. W czasie inwestycji dowolnie wybierani byli wykonawcy, a umowy nie zawierały zapisów o karach umownych i zasadach usuwania usterek. Ceny usług były zmieniane w czasie
sposób np. uchwalono, że będą ponosili połowę kosztów eksploatacyjnych wspólnych części nieruchomości i pracy zarządu. Bo zdaniem lokatorów z 1B i 1C "inwestycja", czyli blok w budowie, generuje wyższe koszty. Lokatorzy z 1A nie mają swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej ani w zarządzie.<br><br>&lt;tit&gt;Raport lustratora&lt;/&gt;<br><br>Bałagan w spółdzielni opisuje raport lustratora ze Związku Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zarząd funkcjonował w niemal nie zmienionym składzie, a kilkakrotnie nie były przyjmowane bilanse i dwa razy zarząd nie dostał absolutorium. W czasie inwestycji dowolnie wybierani byli wykonawcy, a umowy nie zawierały zapisów o karach umownych i zasadach usuwania usterek. Ceny usług były zmieniane w czasie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego