Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
50% wody odsolonej, nadającej się do picia po dezynfekcji [5]. Druga połowa objętości to koncentrat, który kierowany jest do wyparek. Dla miernie zasolonych wód z kopalni "Budryk" i "Dębieńsko" przewidziano odsalanie metodą odwróconej osmozy na membranach Fluid System. Jednakże przed samą odwróconą osmozą wymagane jest złożone przygotowanie wstępne wody. Solanka magazynowana jest w zbiornikach retencyjnych, do których dla zabezpieczenia przed zakwitami dodaje się soli miedzi. Dalej wodę dezynfekuje się podchlorynem sodu, zakwasza stężonym kwasem siarkowym do pH w granicach 6,26,4 i koaguluje przez dodanie siarczanu glinu. Zdezynfekowaną wodę, zawierającą chlor i glin, poddaje się filtracji na złożu antracytowo-piaskowym
50% wody odsolonej, nadającej się do picia po dezynfekcji [5]. Druga połowa objętości to koncentrat, który kierowany jest do wyparek. Dla miernie zasolonych wód z kopalni "Budryk" i "Dębieńsko" przewidziano odsalanie metodą odwróconej osmozy na membranach Fluid System. Jednakże przed samą odwróconą osmozą wymagane jest złożone przygotowanie wstępne wody. Solanka magazynowana jest w zbiornikach retencyjnych, do których dla zabezpieczenia przed zakwitami dodaje się soli miedzi. Dalej wodę dezynfekuje się podchlorynem sodu, zakwasza stężonym kwasem siarkowym do pH w granicach 6,26,4 i koaguluje przez dodanie siarczanu glinu. Zdezynfekowaną wodę, zawierającą chlor i glin, poddaje się filtracji na złożu antracytowo-piaskowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego