Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
i tendencji badawczych w naukach o Ziemi. Główne nurty twórczej myśli geologicznej w dziełach Staszica przedstawił A. Gaweł na podstawie materiałów dotyczących budowy geologicznej Tatr i Beskidów. K. Maślankiewicz omówił wartość dokumentacyjną mapy Staszica dla poznania surowców mineralnych i skalnych Polski. Natomiast J. Skoczylas podzielił się własnymi uwagami o treści mapy geologicznej opierającej się na załączniku do wydania Ziemiorodztwa Karpatów z 1955 r.
Refleksje o zespole opracowań geologicznych zamykam pozornie przyczynkowym, ale w istocie niezmiernie ważnym szkicem T. Osmólskiego o staszicowskiej ocenie występowania na ziemiach polskich złóż siarki. Za czasów Królestwa Polskiego dysponowano odpowiednimi urządzeniami do prowadzenia poszukiwań tego typu złóż
i tendencji badawczych w naukach o Ziemi. Główne nurty twórczej myśli geologicznej w dziełach Staszica przedstawił A. Gaweł na podstawie materiałów dotyczących budowy geologicznej Tatr i Beskidów. K. Maślankiewicz omówił wartość dokumentacyjną mapy Staszica dla poznania surowców mineralnych i skalnych Polski. Natomiast J. Skoczylas podzielił się własnymi uwagami o treści mapy geologicznej opierającej się na załączniku do wydania &lt;hi rend="italic"&gt;Ziemiorodztwa Karpatów&lt;/hi&gt; z 1955 r.<br> Refleksje o zespole opracowań geologicznych zamykam pozornie przyczynkowym, ale w istocie niezmiernie ważnym szkicem T. Osmólskiego o staszicowskiej ocenie występowania na ziemiach polskich złóż siarki. Za czasów Królestwa Polskiego dysponowano odpowiednimi urządzeniami do prowadzenia poszukiwań tego typu złóż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego