Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
lepiej został przygotowana obrona Grodna, gdzie zdołano zgromadzić znaczniejsze siły. Lecz zanim jeszcze nastąpił atak wojsk radzieckich, w mieście doszło do zamieszek i działań dywersyjnych. Przyczyną tych pierwszych było otwarcie w dniu 18 września więzienia miejskiego, którego pensjonariusze po wyjściu na wolność, wykorzystując zaistniałą sytuację, zaczęli rabować, palić, a nawet mordować. Dopiero zmasowana akcja policji i żandarmerii zdołała położyć temu kres. Miejscowi komuniści, głównie Żydzi i Białorusini, usiłowali sparaliżować komunikację w centrum Grodna oraz opanowali miasteczko Skidel, biorąc tam polskich zakładników. Przywrócenie porządku nastąpiło dopiero po ekspedycji karnej 200-osobowego oddziału wojska i policji, który poniósł nieznaczne straty. Mimo niewielkich sił
lepiej został przygotowana obrona Grodna, gdzie zdołano zgromadzić znaczniejsze siły. Lecz zanim jeszcze nastąpił atak wojsk radzieckich, w mieście doszło do zamieszek i działań dywersyjnych. Przyczyną tych pierwszych było otwarcie w dniu 18 września więzienia miejskiego, którego pensjonariusze po wyjściu na wolność, wykorzystując zaistniałą sytuację, zaczęli rabować, palić, a nawet mordować. Dopiero zmasowana akcja policji i żandarmerii zdołała położyć temu kres. Miejscowi komuniści, głównie Żydzi i Białorusini, usiłowali sparaliżować komunikację w centrum Grodna oraz opanowali miasteczko Skidel, biorąc tam polskich zakładników. Przywrócenie porządku nastąpiło dopiero po ekspedycji karnej 200-osobowego oddziału wojska i policji, który poniósł nieznaczne straty. Mimo niewielkich sił
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego