Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
konsekwencje.
Trzeba teraz poświęcić nieco uwagi Teoretykowi. Na czym opiera on udzieloną Praktykowi informację? Otóż przypuśćmy, że dla rozstrzygnięcia zagadnienia "s czy s ?" przeprowadził on eksperyment, którego wyniki mają na ogół różne prawdopodobieństwo przy założeniu każdego z możliwych stanów rzeczy. Zbiór tych wyników oznaczmy przez X : jego elementy są ciągami n liczb, gdyż eksperyment polega na pobraniu n -elementowej próby losowej. Funkcję rozkładu prawdopodobieństwa tych wyników, przy założeniu, że zachodzi s, , oznaczymy przez p,(x) . Uzależniając rozstrzygnięcie zagadnienia od wyniku tak określonego eksperymentu, Teoretyk musi przyjąć jakąś regułę wnioskowania, która każdemu wynikowi doświadczenia przyporządkowywałaby jeden z możliwych (w tym wypadku dwóch
konsekwencje.<br> Trzeba teraz poświęcić nieco uwagi Teoretykowi. Na czym opiera on udzieloną Praktykowi informację? Otóż przypuśćmy, że dla rozstrzygnięcia zagadnienia "s czy s ?" przeprowadził on eksperyment, którego wyniki mają na ogół różne prawdopodobieństwo przy założeniu każdego z możliwych stanów rzeczy. Zbiór tych wyników oznaczmy przez X : jego elementy są ciągami n liczb, gdyż eksperyment polega na pobraniu n -elementowej próby losowej. Funkcję rozkładu prawdopodobieństwa tych wyników, przy założeniu, że zachodzi s, , oznaczymy przez p,(x) . Uzależniając rozstrzygnięcie zagadnienia od wyniku tak określonego eksperymentu, Teoretyk musi przyjąć jakąś regułę wnioskowania, która każdemu wynikowi doświadczenia przyporządkowywałaby jeden z możliwych (w tym wypadku dwóch
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego