Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
równe jedności.
Reguła dystrybucji przyporządkowuje każdemu profilowi uporządkowań preferencyjnych określoną dystrybucję. Jeśli więc R jest zbiorem wszystkich możliwych uporządkowań zbioru ((...)), to regułą dystrybucji nazwiemy funkcję określoną na iloczynie kartezjańskim ((...)) m razy , a przyjmującą wartości ze zbioru wszelkich możliwych dystrybucji.
Wprowadzone przed chwilą pojęcie zilustrujemy na prostym przykładzie. Przypuśćmy, że m = n = 2 . Czyli chodzi o podział dwóch przedmiotów, powiedzmy A i B , między dwie osoby: S i S . Wartościowanie dwóch przedmiotów może się dokonać na trzy sposoby: A może być wyżej cenione niż B lub odwrotnie, lub wreszcie oba mogą być cenione jednakowo wysoko. Istnieje więc 3 3 = 9 możliwych profilów
równe jedności.<br> Reguła dystrybucji przyporządkowuje każdemu profilowi uporządkowań preferencyjnych określoną dystrybucję. Jeśli więc R jest zbiorem wszystkich możliwych uporządkowań zbioru ((...)), to regułą dystrybucji nazwiemy funkcję określoną na iloczynie kartezjańskim ((...)) m razy , a przyjmującą wartości ze zbioru wszelkich możliwych dystrybucji.<br> Wprowadzone przed chwilą pojęcie zilustrujemy na prostym przykładzie. Przypuśćmy, że m = n = 2 . Czyli chodzi o podział dwóch przedmiotów, powiedzmy A i B , między dwie osoby: S i S . Wartościowanie dwóch przedmiotów może się dokonać na trzy sposoby: A może być wyżej cenione niż B lub odwrotnie, lub wreszcie oba mogą być cenione jednakowo wysoko. Istnieje więc 3 3 = 9 możliwych profilów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego