Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
pracy naukowej, cytować nazwisk osób, które niedawno "podpadły"; nie wolno wdawać się w polemikę z prasą partyjną albo kpić z głupoty programów telewizyjnych; nie wolno posługiwać się słowem "totalitaryzm"; nie wolno podkreślać historycznej roli Kościoła; nie wolno popadać w pesymizm ani uciekać się do czarnego humoru; nie wolno... Nie wolno na dobrą sprawę nic, i nieraz mogłoby się wydawać, że jedynie przykra konieczność wydawania określonej liczby książek i czasopism literackich każe naszym politykom kulturalnym dopuszczać coś niecoś do druku.

Oczywiście, brak kryteriów ma i swoją dobrą stronę: tę mianowicie, że przy dużej dozie szczęścia autorowi uda się czasami przemycić do druku coś
pracy naukowej, cytować nazwisk osób, które niedawno "podpadły"; nie wolno wdawać się w polemikę z prasą partyjną albo kpić z głupoty programów telewizyjnych; nie wolno posługiwać się słowem "totalitaryzm"; nie wolno podkreślać historycznej roli Kościoła; nie wolno popadać w pesymizm ani uciekać się do czarnego humoru; nie wolno... Nie wolno na dobrą sprawę nic, i nieraz mogłoby się wydawać, że jedynie przykra konieczność wydawania określonej liczby książek i czasopism literackich każe naszym politykom kulturalnym dopuszczać coś niecoś do druku.<br><br> Oczywiście, brak kryteriów ma i swoją dobrą stronę: tę mianowicie, że przy dużej dozie szczęścia autorowi uda się czasami przemycić do druku coś
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego