Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
na rynki otwarte i transakcji zindywidualizowanych w krajach wysoko rozwiniętych traci stopniowo na ostrości ze względu na rozwój techniki tzw. sekurytyzacji, tj. nadawania cech zbywalności instrumentom o charakterze zindywidualizowanym (głównie kredytom bankowym). Niemniej omawiane rozróżnienie nadal ma istotne znaczenie ze względu na to, że w przypadku rynku otwartego przepływ siły nabywczej wynikający z transakcji między emitentem i inwestorem odbywa się na podstawie powszechnie dostępnych informacji, podczas gdy w przypadku transakcji zindywidualizowanej udzielający pożyczki (np. bank kredytujący) z reguły uzyskuje dodatkowe informacje o pożyczkobiorcy. W konsekwencji tryb, w jakim dokonuje się emisji instrumentów finansowych, ma duże znaczenie dla alokacji środków i sposobu
na rynki otwarte i transakcji zindywidualizowanych w krajach wysoko rozwiniętych traci stopniowo na ostrości ze względu na rozwój techniki tzw. sekurytyzacji, tj. nadawania cech zbywalności instrumentom o charakterze zindywidualizowanym (głównie kredytom bankowym). Niemniej omawiane rozróżnienie nadal ma istotne znaczenie ze względu na to, że w przypadku rynku otwartego przepływ siły nabywczej wynikający z transakcji między emitentem i inwestorem odbywa się na podstawie powszechnie dostępnych informacji, podczas gdy w przypadku transakcji zindywidualizowanej udzielający pożyczki (np. bank kredytujący) z reguły uzyskuje dodatkowe informacje o pożyczkobiorcy. W konsekwencji tryb, w jakim dokonuje się emisji instrumentów finansowych, ma duże znaczenie dla alokacji środków i sposobu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego