Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2000
rozwijała się nasza gospodarka i jakie zyski wypracują w przyszłości fundusze emerytalne, tej ani żadnych innych symulacji, z którymi Państwo się zetkną nie można traktować jako zobowiązania co do wysokości przyszłych emerytur.

Założenia wyliczeń:
( inflacja 0%. Symulacja wylicza wysokość przyszłych emerytur w dzisiejszych złotówkach. Oznacza to, że przy szacowaniu siły nabywczej tych emerytur nie trzeba uwzględniać wpływu inflacji prowizja PTE. malejąco od 9% do 6% w latach 1999- 2005 r., 6% po 2005 r., opłaty za zarządzanie i opłaty transakcyjne funduszy. 0,7% w latach 1999-2008 r., 0,6% po 2008 r.. opłaty zakładów emerytalnych: 6%
( Wersja optymistyczna: (wartości netto
rozwijała się nasza gospodarka i jakie zyski wypracują w przyszłości fundusze emerytalne, tej ani żadnych innych symulacji, z którymi Państwo się zetkną nie można traktować jako zobowiązania co do wysokości przyszłych emerytur.<br><br>&lt;tit&gt;Założenia wyliczeń:&lt;/&gt;<br>( inflacja 0%. Symulacja wylicza wysokość przyszłych emerytur w dzisiejszych złotówkach. Oznacza to, że przy szacowaniu siły nabywczej tych emerytur nie trzeba uwzględniać wpływu inflacji prowizja PTE. malejąco od 9% do 6% w latach 1999- 2005 r., 6% po 2005 r., opłaty za zarządzanie i opłaty transakcyjne funduszy. 0,7% w latach 1999-2008 r., 0,6% po 2008 r.. opłaty zakładów emerytalnych: 6% <br>( Wersja optymistyczna: (wartości netto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego