Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
pomocą kresek wyciętych na rurce w równych odstępach. Punkt G nazywa się punktem głównym libelli.
Styczną do łuku D 1GD 2 nazywa się osią główną libelli (rys. 2.14a). Jeżeli oś libelli jest w poziomie, to środek pęcherzyka znajduje się na środku libelli. Wielkość przesunięcia GC pęcherzyka jest miarą wielkości nachylenia osi libelli do poziomu HH. Kąt środkowy odpowiadający łukowi zawartemu pomiędzy sąsiednimi kreskami podziału libelli nazywa się przewagą libelli i jest miarą czułości libelli.
Oś libelli umieszczonej na instrumencie geodezyjnym powinna być prostopadła do osi teodolitu (narzędzia). Warunek ten osiągamy ustawiając libellę równolegle do dowolnych dwu śrub nastawczych teodoliotu. Obracając
pomocą kresek wyciętych na rurce w równych odstępach. Punkt &lt;HI rend="italic"&gt;G&lt;/HI&gt; nazywa się punktem głównym libelli.<br>Styczną do łuku &lt;HI rend="italic"&gt;D 1&lt;/HI&gt;&lt;HI rend="italic"&gt;GD 2&lt;/HI&gt; nazywa się osią główną libelli (rys. 2.14a). Jeżeli oś libelli jest w poziomie, to środek pęcherzyka znajduje się na środku libelli. Wielkość przesunięcia &lt;HI rend="italic"&gt;GC&lt;/HI&gt; pęcherzyka jest miarą wielkości nachylenia osi libelli do poziomu &lt;HI rend="italic"&gt;HH&lt;/HI&gt;. Kąt środkowy odpowiadający łukowi zawartemu pomiędzy sąsiednimi kreskami podziału libelli nazywa się przewagą libelli i jest miarą czułości libelli.<br>Oś libelli umieszczonej na instrumencie geodezyjnym powinna być prostopadła do osi teodolitu (narzędzia). Warunek ten osiągamy ustawiając libellę równolegle do dowolnych dwu śrub nastawczych teodoliotu. Obracając
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego