Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
której decyduje wyznaczenie działu wodnego. W przypadku dużych deniwelacji w obrębie zlewni, jej powierzchnia rzeczywista może w istotny sposób różnić się od powierzchni określanej na podstawie mapy, tj. rzutowanej na płaszczyznę poziomą. W takiej sytuacji rzeczywiste pole zlewni będzie się równało ilorazowi pola ustalonego na mapie do cosinusa kąta średniego nachylenia zlewni. Różnica obu powierzchni jest istotna np. w obliczeniach bilansowych. Jakkolwiek nie ma ona wpływu w przypadku wielkości opadów, ma znaczenie przy obliczaniu parowania;
-- długość zlewni (maksymalną) można określić jako największą odległość między najdalej oddalonymi punktami na dziale wodnym;
-- szerokość średnią określa się przez podzielenie powierzchni zlewni przez długość maksymalną
której decyduje wyznaczenie działu wodnego. W przypadku dużych deniwelacji w obrębie zlewni, jej powierzchnia rzeczywista może w istotny sposób różnić się od powierzchni określanej na podstawie mapy, tj. rzutowanej na płaszczyznę poziomą. W takiej sytuacji rzeczywiste pole zlewni będzie się równało ilorazowi pola ustalonego na mapie do cosinusa kąta średniego nachylenia zlewni. Różnica obu powierzchni jest istotna np. w obliczeniach bilansowych. Jakkolwiek nie ma ona wpływu w przypadku wielkości opadów, ma znaczenie przy obliczaniu parowania;<br>-- długość zlewni (maksymalną) można określić jako największą odległość między najdalej oddalonymi punktami na dziale wodnym;<br>-- szerokość średnią określa się przez podzielenie powierzchni zlewni przez długość maksymalną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego