Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
rozwinięcie linii brzegowej, uwyspienie oraz położenie (dorzecze lub też współrzędne geograficzne).
Na podstawie planów batymetrycznych są określane elementy subakwalne, zwane batyelementami, które charakteryzują podwodną rzeźbę misy i jest to np.: długość poszczególnych izobat, powierzchnie zawarte między nimi, powierzchnia dna, głębokość maksymalna, głębokość średnia, wskaźniki głębokości względnej, wskaźniki kształtu mis jeziornych, nachylenie dna, objętość wód jeziora i kryptodepresje. Określenie wskaźników na podstawie map topograficznych wydaje się bardzo proste. W rzeczywistości jednak pewne obszary kuli ziemskiej (np. pustynne, śródgórskie, słabo zaludnione) są skartowane w niezbyt szczegółowej skali lub też ze względów politycznych i strategicznych mapy nie są udostępniane, a zdjęcia satelitarne są także
rozwinięcie linii brzegowej, uwyspienie oraz położenie (dorzecze lub też współrzędne geograficzne).<br>Na podstawie planów batymetrycznych są określane elementy subakwalne, zwane batyelementami, które charakteryzują podwodną rzeźbę misy i jest to np.: długość poszczególnych izobat, powierzchnie zawarte między nimi, powierzchnia dna, głębokość maksymalna, głębokość średnia, wskaźniki głębokości względnej, wskaźniki kształtu mis jeziornych, nachylenie dna, objętość wód jeziora i kryptodepresje. Określenie wskaźników na podstawie map topograficznych wydaje się bardzo proste. W rzeczywistości jednak pewne obszary kuli ziemskiej (np. pustynne, śródgórskie, słabo zaludnione) są skartowane w niezbyt szczegółowej skali lub też ze względów politycznych i strategicznych mapy nie są udostępniane, a zdjęcia satelitarne są także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego