Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dochód wynosi wówczas 0). Nachylenie tej prostej - jak już wiemy z wcześniejszych rozważań - zależy od stosunku przyrostu zmiennej odłożonej na osi pionowej do odpowiadającego mu przyrostu zmiennej odłożonej na osi poziomej, a więc od stosunku (rys. 9.5). Stosunek ten (wynoszący 0,8) nazywamy krańcową skłonnością do konsumpcji. Tak więc nachylenie prostej ilustrującej funkcję konsumpcji zależy od wysokości krańcowej skłonności do konsumpcji. Przy wyższej skłonności prosta jest bardziej pionowa, przy niższej - bardziej płaska.
Funkcję konsumpcji opisaną w tablicy 9.1 i zilustrowaną na rys. 9.5 można również wyrazić algebraicznie:Występujący w równaniu (9.6) wyraz wolny wskazuje na wielkość autonomicznych
dochód wynosi wówczas 0). Nachylenie tej prostej - jak już wiemy z wcześniejszych rozważań - zależy od stosunku przyrostu zmiennej odłożonej na osi pionowej do odpowiadającego mu przyrostu zmiennej odłożonej na osi poziomej, a więc od stosunku (rys. 9.5). Stosunek ten (wynoszący 0,8) nazywamy krańcową skłonnością do konsumpcji. Tak więc nachylenie prostej ilustrującej funkcję konsumpcji zależy od wysokości krańcowej skłonności do konsumpcji. Przy wyższej skłonności prosta jest bardziej pionowa, przy niższej - bardziej płaska.<br>Funkcję konsumpcji opisaną w tablicy 9.1 i zilustrowaną na rys. 9.5 można również wyrazić algebraicznie: <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Występujący w równaniu (9.6) wyraz wolny wskazuje na wielkość autonomicznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego