Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
wprowadzić wcięcie akapitowe, nie naciskaj ileś tam razy klawisza [Spacja]. Zastosuj zasadę "raz a dobrze", i ten jeden raz wykorzystaj klawisz [Tab]. Nie przejmuj się śmieciami, jakie to pozostawi na ekranie - na wydruku nie będą widoczne.
Pamiętaj o tym, aby między końcem wyrazu a występującym po nim znakiem interpunkcyjnym nie naciskać klawisza [Spacja]. Przecinek, średnik, kropka czy nawias zamykający wpisuj zawsze bezpośrednio po ostatniej literze słowa poprzedzającego ten znak. Wyjątki to nawias oraz cudzysłów otwierający: te znaki muszą być wpisane bezpośrednio przed pierwszą literą występującego po nich wyrażenia. Lekceważenie tych zasad spowoduje, że przy dzieleniu akapitu na wiersze TAG zacznie się
wprowadzić wcięcie akapitowe, nie naciskaj ileś tam razy klawisza [Spacja]. Zastosuj zasadę "raz a dobrze", i ten jeden raz wykorzystaj klawisz [Tab]. Nie przejmuj się śmieciami, jakie to pozostawi na ekranie - na wydruku nie będą widoczne.<br>Pamiętaj o tym, aby między końcem wyrazu a występującym po nim znakiem interpunkcyjnym nie naciskać klawisza [Spacja]. Przecinek, średnik, kropka czy nawias zamykający wpisuj zawsze bezpośrednio po ostatniej literze słowa poprzedzającego ten znak. Wyjątki to nawias oraz cudzysłów otwierający: te znaki muszą być wpisane bezpośrednio przed pierwszą literą występującego po nich wyrażenia. Lekceważenie tych zasad spowoduje, że przy dzieleniu akapitu na wiersze TAG zacznie się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego