Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Po pierwsze człowiek
Rok: 2003
objawem tej choroby. Stąd też nadciśnienie tętnicze pierwotne zdobyło sobie miano "cichego mordercy".
Jakie są postacie nadciśnienia tętniczego?
Chorych z nadciśnieniem tętniczym można ogólnie podzielić na dwie grupy.
Do pierwszej grupy należą chorzy, u których przyczyn nadciśnienia mimo wielkiego postępu pozostaje wciąż nie w pełni wyjaśniona. s to chorzy z nadciśnieniem pierwotnym (samoistnym). Stanowią oni około 95% ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Drugą grupę stanowi chorzy z nadciśnieniem wtórnym (objawowy). Nadciśnienie tętnicze wywołane jest u nich chorobami nerek, niektórych gruczołów wewnętrznego wydzielania,, a także wadami rozwojowymi dużych tętnic. Liczne obserwacje wskazują też na związek obturcyjnego bezdechu podczas snu z nadciśnieniem
objawem tej choroby. Stąd też nadciśnienie tętnicze pierwotne zdobyło sobie miano "cichego mordercy".<br>Jakie są postacie nadciśnienia tętniczego?<br>Chorych z nadciśnieniem tętniczym można ogólnie podzielić na dwie grupy.<br>Do pierwszej grupy należą chorzy, u których przyczyn nadciśnienia mimo wielkiego postępu pozostaje wciąż nie w pełni wyjaśniona. s to chorzy z nadciśnieniem pierwotnym (samoistnym). Stanowią oni około 95% ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym.<br>Drugą grupę stanowi chorzy z nadciśnieniem wtórnym (objawowy). Nadciśnienie tętnicze wywołane jest u nich chorobami nerek, niektórych gruczołów wewnętrznego wydzielania,, a także wadami rozwojowymi dużych tętnic. Liczne obserwacje wskazują też na związek obturcyjnego bezdechu podczas snu z nadciśnieniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego