Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, skrzyżowań, stacji - normalno- i wąskotorowych, mostów, wiaduktów i przepustów kolejowych. Najstarsza wymieniona w katalogu mapa kolejowa wykonana została w 1846 r. i dotyczy budowy linii kolejowej ze Stargardu Szczecińskiego do Poznania. Wreszcie w dziele trzecim najskromniejszym objętościowo, mowa jest o dokumentacji związanej z kopalnictwem węgla brunatnego (najstarsza mapa pochodzi z 1877 r), kruszywa naturalnego, gliny, iłów, wapni, pyłów kwarcowych, żwirów, piasków, z poszukiwaniami na obszarze Wielkopolski ropy naftowej (już w 1889 r.) i innymi wierceniami geologicznymi; obfite są tu także materiały o cegielniach.
Korzystanie z katalogu ułatwia niezmiernie indeks nazw geograficznych (blisko 1100 haseł) - zgodny z istniejącym
linii kolejowych, bocznic, rozjazdów, skrzyżowań, stacji - normalno- i wąskotorowych, mostów, wiaduktów i przepustów kolejowych. Najstarsza wymieniona w katalogu mapa kolejowa wykonana została w 1846 r. i dotyczy budowy linii kolejowej ze Stargardu Szczecińskiego do Poznania. Wreszcie w dziele trzecim najskromniejszym objętościowo, mowa jest o dokumentacji związanej z kopalnictwem węgla brunatnego (najstarsza mapa pochodzi z 1877 r), kruszywa naturalnego, gliny, iłów, wapni, pyłów kwarcowych, żwirów, piasków, z poszukiwaniami na obszarze Wielkopolski ropy naftowej (już w 1889 r.) i innymi wierceniami geologicznymi; obfite są tu także materiały o cegielniach. <br> Korzystanie z katalogu ułatwia niezmiernie indeks nazw geograficznych (blisko 1100 haseł) - zgodny z istniejącym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego