Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
się mógł rozwinąć i wzmocnić, potrzebuje wsparcia. Spośród tych sposobów za jeden z naj skuteczniejszych święta starożytność uznała i nowe czasy potwierdziły naśladowanie znamienitych pisarzów". A więc postulat oryginalności obok tradycyjnej zasady naśladowania bons mod`eles. Zasadę tę jednak Borowski rozumie inaczej, znacznie szerzej niż jego poprzednicy. Uważa mianowicie, że naśladować doskonały wzorzec można w trojaki sposób. Po pierwsze, zapożyczając z cudzego dzieła zwroty, opisy i obrazy oraz zespalając je zręcznie z własnymi; po drugie, swobodnie wykorzystując i dowolnie przerabiając obiegowe wątki tematyczne arcydzieł literatury światowej; po trzecie, wykorzystując bons mod`eles jedynie jako najogólniejszy i pierwszy impuls twórczy, jako pobudkę
się mógł rozwinąć i wzmocnić, potrzebuje wsparcia. <gap> Spośród tych sposobów za jeden z naj skuteczniejszych święta starożytność uznała i nowe czasy potwierdziły naśladowanie znamienitych pisarzów". A więc postulat oryginalności obok tradycyjnej zasady naśladowania bons mod`eles. Zasadę tę jednak Borowski rozumie inaczej, znacznie szerzej niż jego poprzednicy. Uważa mianowicie, że naśladować doskonały wzorzec można w trojaki sposób. Po pierwsze, zapożyczając z cudzego dzieła zwroty, opisy i obrazy oraz zespalając je zręcznie z własnymi; po drugie, swobodnie wykorzystując i dowolnie przerabiając obiegowe wątki tematyczne arcydzieł literatury światowej; po trzecie, wykorzystując bons mod`eles jedynie jako najogólniejszy i pierwszy impuls twórczy, jako pobudkę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego