Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
tu kryzys gospodarczy, w jakim Polska znajduje się właściwie od początku lat osiemdziesiątych. W warunkach kryzysu, przy uszczuplonych dochodach rodziny, bezrobociu kobiety są bardziej skłonne wycofywać się do tradycyjnych, otaczanych szacunkiem ról gospodyni domowej, strażniczki domowego ogniska, ról wymagających wstrzemięźliwości i oszczędności. Ról, przy których picie większych ilości alkoholu jest nie do pomyślenia (Wojtyniak i in., 2003).

Mężczyźni, zwłaszcza z miasta, przechodząc na bezrobocie lub zagrożeni utratą pracy, tracą nie tylko źródło utrzymania, ale także źródło prestiżu, uzasadnienie swej dominującej pozycji w rodzinie. Ich popyt na psychaktywne właściwości alkoholu rośnie. Jego zaspokojenie nie jest trudne. Ceny relatywne napojów alkoholowych spadły. Obok legalnego rynku
tu kryzys gospodarczy, w jakim Polska znajduje się właściwie od początku lat osiemdziesiątych. W warunkach kryzysu, przy uszczuplonych dochodach rodziny, bezrobociu kobiety są bardziej skłonne wycofywać się do tradycyjnych, otaczanych szacunkiem ról gospodyni domowej, strażniczki domowego ogniska, ról wymagających wstrzemięźliwości i oszczędności. Ról, przy których picie większych ilości alkoholu jest nie do pomyślenia (Wojtyniak i in., 2003).<br><br>Mężczyźni, zwłaszcza z miasta, przechodząc na bezrobocie lub zagrożeni utratą pracy, tracą nie tylko źródło utrzymania, ale także źródło prestiżu, uzasadnienie swej dominującej pozycji w rodzinie. Ich popyt na psychaktywne właściwości alkoholu rośnie. Jego zaspokojenie nie jest trudne. Ceny relatywne napojów alkoholowych spadły. Obok legalnego rynku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego