Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
Reakcja peroksydazowa pomaga zresztą w tworzeniu ligniny, głównego składnika drewna. Substratem dla ligniny są fenole powstające z aminokwasów fenyloalaniny i tyrozyny. Utlenienie tych fenoli do rodników fenoksylowych (które polimeryzują tworząc ligninę) katalizuje co najmniej jedna peroksydaza związana ze ścianą komórkową (rys. 3.14.1). Źródło nadtlenku wodoru dla tej reakcji nie jest jasne; wydaje się, że jest nim utlenianie NADH, katalizowane również przez enzymy ścian komórkowych.

Aby powstał hormon tarczycy - tyroksyna, konieczne jest wbudowanie atomów jodu w cząsteczkę tyroniny. Proces ten zachodzi przy udziale peroksydazy zlokalizowanej w siateczce śródplazmatycznej, a substratami tej reakcji, oprócz tyroniny, są aniony jodkowe i nadtlenek wodoru
Reakcja peroksydazowa pomaga zresztą w tworzeniu ligniny, głównego składnika drewna. Substratem dla ligniny są fenole powstające z aminokwasów fenyloalaniny i tyrozyny. Utlenienie tych fenoli do rodników fenoksylowych (które polimeryzują tworząc ligninę) katalizuje co najmniej jedna peroksydaza związana ze ścianą komórkową (rys. 3.14.1). Źródło nadtlenku wodoru dla tej reakcji nie jest jasne; wydaje się, że jest nim utlenianie NADH, katalizowane również przez enzymy ścian komórkowych.<br>&lt;gap&gt;<br>Aby powstał hormon tarczycy - tyroksyna, konieczne jest wbudowanie atomów jodu w cząsteczkę tyroniny. Proces ten zachodzi przy udziale peroksydazy zlokalizowanej w siateczce śródplazmatycznej, a substratami tej reakcji, oprócz tyroniny, są aniony jodkowe i nadtlenek wodoru
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego