Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
przede wszystkim uczuć. Wychowanie i szkolnictwo koncentrują uwagę na sferze intelektualnej. Dlatego na co dzień każdy z nas jest osamotniony w wysiłku podnoszenia reakcji uczuciowych na wyższy poziom i w poszukiwaniu sposobów zachowania własnej, dziecięcej wrażliwości.


Agnostycyzm

Wielorakość poglądów na temat wartości utrudnia dokonywanie wyborów. Wielu współczesnych myślicieli twierdzi, że niepodobna dokonać takiego wyboru z naukową jednoznacznością. Rozum człowieka, jeżeli nie ma przekroczyć właściwych sobie kompetencji, musi wypowiedzieć swoje ignoramus et ignorabimus w zakresie sądów ostatecznych. Rezygnacja z naukowego uzasadnienia ostatecznych stanowisk nie oznacza rezygnacji z samego zajęcia stanowiska.
Poglądy na temat wartości stanowią istotny, integralny składnik każdego poglądu na świat
przede wszystkim uczuć. Wychowanie i szkolnictwo koncentrują uwagę na sferze intelektualnej. Dlatego na co dzień każdy z nas jest osamotniony w wysiłku podnoszenia reakcji uczuciowych na wyższy poziom i w poszukiwaniu sposobów zachowania własnej, dziecięcej wrażliwości.&lt;/&gt;<br><br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Agnostycyzm&lt;/&gt;<br><br><br><br><br><br>Wielorakość poglądów na temat wartości utrudnia dokonywanie wyborów. Wielu współczesnych myślicieli twierdzi, że niepodobna dokonać takiego wyboru z naukową jednoznacznością. Rozum człowieka, jeżeli nie ma przekroczyć właściwych sobie kompetencji, musi wypowiedzieć swoje ignoramus et ignorabimus w zakresie sądów ostatecznych. Rezygnacja z naukowego uzasadnienia ostatecznych stanowisk nie oznacza rezygnacji z samego zajęcia stanowiska.<br>Poglądy na temat wartości stanowią istotny, integralny składnik każdego poglądu na świat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego