Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Cosmopolitan
Nr: 10 (18)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
przy wypuszczanych akcjach wielkich prywatyzowanych przedsiębiorstw. W najbliższych czasach będzie to Telekomunikacja, chociaż trudno jeszcze cokolwiek przesądzać. Dla wszystkich, którzy mają słabe nerwy i którym nie uśmiecha się dość skomplikowane zgłębianie tajników rynku kapitałowego, stworzono pośrednią możliwość inwestowania w akcje (i inne papiery wartościowe). Są to fundusze inwestycyjne.

Metoda piąta - nieprofesjonalni profesjonaliści.

Fundusze inwestycyjne zostały stworzone w oparciu o założenie, że dysponując środkami na dużą skalę i profesjonalnymi kadrami, mogą lokować twoje pieniądze z większym powodzeniem niż gdybyś zrobiła to sama. W Polsce nasze oszczędności możemy oddać w ręce licznie istniejących funduszy powierniczych. Wystarczy zakupić w biurze maklerskim udziały. Słuszność takiego
przy wypuszczanych akcjach wielkich prywatyzowanych przedsiębiorstw. W najbliższych czasach będzie to Telekomunikacja, chociaż trudno jeszcze cokolwiek przesądzać. Dla wszystkich, którzy mają słabe nerwy i którym nie uśmiecha się dość skomplikowane zgłębianie tajników rynku kapitałowego, stworzono pośrednią możliwość inwestowania w akcje (i inne papiery wartościowe). Są to fundusze inwestycyjne.<br><br>&lt;tit&gt;Metoda piąta - nieprofesjonalni profesjonaliści.&lt;/&gt;<br><br>Fundusze inwestycyjne zostały stworzone w oparciu o założenie, że dysponując środkami na dużą skalę i profesjonalnymi kadrami, mogą lokować twoje pieniądze z większym powodzeniem niż gdybyś zrobiła to sama. W Polsce nasze oszczędności możemy oddać w ręce licznie istniejących funduszy powierniczych. Wystarczy zakupić w biurze maklerskim udziały. Słuszność takiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego