Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
spór o terminy za czczy, ale w takim razie wszelkie nazewnictwo prądów i epok byłoby zbyteczną pedanterią.
Stosowane tu podziały mają charakter typologiczny, a terminy są próbą wniesienia porządku z zewnątrz, z perspektywy badawczej współczesności, a nie odtworzeniem stanu świadomości i samowiedzy omawianej epoki. Określenia dziś już powszechnie przyjęte i niesporne albo nie były znane epoce, do której się odnoszą (np. niejasny sens nazwy "barok" w XVI i XVII w.), lub też używane były sporadycznie i w nieco innym znaczeniu (np. nazwa rinascita` - por. rozdz. I, pkt 1). Istotnym więc uzasadnieniem użycia danego terminu może być tylko jego instrumentalna przydatność.
Określenie
spór o terminy za czczy, ale w takim razie wszelkie nazewnictwo prądów i epok byłoby zbyteczną pedanterią.<br>Stosowane tu podziały mają charakter typologiczny, a terminy są próbą wniesienia porządku z zewnątrz, z perspektywy badawczej współczesności, a nie odtworzeniem stanu świadomości i samowiedzy omawianej epoki. Określenia dziś już powszechnie przyjęte i niesporne albo nie były znane epoce, do której się odnoszą (np. niejasny sens nazwy "barok" w XVI i XVII w.), lub też używane były sporadycznie i w nieco innym znaczeniu (np. nazwa rinascita` - por. rozdz. I, pkt 1). Istotnym więc uzasadnieniem użycia danego terminu może być tylko jego instrumentalna przydatność.<br>Określenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego