Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Chrystusa kierowały uwagę tłumacza czy tłumaczy na literalną ścisłość przekładu. "Tak straszne powieści tłumacząc, ochędóstwa mowy szukać niebezpieczna rzecz jest" - pisał tłumacz we wstępie.
Katolików nie opuszczały jednak obawy przed polską Biblią. Słowo polskie w Kościele - sądzili - powinno docierać za pośrednictwem żywotów świętych, które z natury rzeczy dostarczały prostszych i niespornych w egzegezie wzorów wychowawczych. Ponadto sam kult świętych - w opozycji do przekonań reformacji w tym względzie - był jawną deklaracją katolicyzmu. Tak sądził Skarga, autor wydanych w roku 1579 Żywotów świętych. Mimo to jednak katolicy, a w tym wypadku jezuici, nie chcieli i nie mogli opuścić językowego pola walki o rozumienie
Chrystusa kierowały uwagę tłumacza czy tłumaczy na literalną ścisłość przekładu. "Tak straszne powieści tłumacząc, ochędóstwa mowy szukać niebezpieczna rzecz jest" - pisał tłumacz we wstępie.<br>Katolików nie opuszczały jednak obawy przed polską Biblią. Słowo polskie w Kościele - sądzili - powinno docierać za pośrednictwem żywotów świętych, które z natury rzeczy dostarczały prostszych i niespornych w egzegezie wzorów wychowawczych. Ponadto sam kult świętych - w opozycji do przekonań reformacji w tym względzie - był jawną deklaracją katolicyzmu. Tak sądził Skarga, autor wydanych w roku 1579 Żywotów świętych. Mimo to jednak katolicy, a w tym wypadku jezuici, nie chcieli i nie mogli opuścić językowego pola walki o rozumienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego