Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
dużego zróżnicowania informacyjnego, przemawiająca na korzyść podmiotu gromadzącego fundusze ze źródeł zewnętrznych. W efekcie pożyczkodawca (inwestor) jest wystawiony na szereg niebezpieczeństw, które generalnie można określić jako ryzyko negatywnej selekcji oraz ryzyko zmiany zachowania.
Ryzyko negatywnej selekcji występuje przed dojściem transakcji do skutku. Bierze się ono stąd, że podmioty gospodarcze mające nieuczciwe zamiary są z reguły bardziej aktywne od podmiotów planujących pełne wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Wypożyczający swoje fundusze musi więc brać pod uwagę, że w populacji potencjalnych pożyczkobiorców dominują podmioty z góry zakładające niewywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, podwyższenie kosztów zaciągnięcia pożyczki (stopy procentowej) powoduje, że z rynku
dużego zróżnicowania informacyjnego, przemawiająca na korzyść podmiotu gromadzącego fundusze ze źródeł zewnętrznych. W efekcie pożyczkodawca (inwestor) jest wystawiony na szereg niebezpieczeństw, które generalnie można określić jako ryzyko negatywnej selekcji oraz ryzyko zmiany zachowania.<br>Ryzyko negatywnej selekcji występuje przed dojściem transakcji do skutku. Bierze się ono stąd, że podmioty gospodarcze mające nieuczciwe zamiary są z reguły bardziej aktywne od podmiotów planujących pełne wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Wypożyczający swoje fundusze musi więc brać pod uwagę, że w populacji potencjalnych pożyczkobiorców dominują podmioty z góry zakładające niewywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań. Co więcej, podwyższenie kosztów zaciągnięcia pożyczki (stopy procentowej) powoduje, że z rynku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego