Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
przez urzędników niskiego i średniego szczebla przybierają formę wymuszeń. Prezydent Constantinescu za jeden z najważniejszych punktów swego programu uznał walkę z korupcją i ze zorganizowaną przestępczością. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym utknęła jednak w parlamencie, a ustawa o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy oraz projekt odpowiednich zmian prawa, zaostrzających odpowiedzialność za nieuczciwe praktyki urzędnicze i finansowe, zostaną uchwalone najwcześniej pod koniec tego roku. Japoński bank Sanwa podaje w ostatnim raporcie, że oskarżenie o korupcję i postawienie przed sądem polityków czy biznesmenów jest w Rumunii zjawiskiem wyjątkowo rzadkim, choć praktyki takie bynajmniej do rzadkości nie należą.

Jacek Potocki

Prawo do bezprawia Rozmowa z
przez urzędników niskiego i średniego szczebla przybierają formę wymuszeń. Prezydent Constantinescu za jeden z najważniejszych punktów swego programu uznał walkę z korupcją i ze zorganizowaną przestępczością. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym utknęła jednak w parlamencie, a ustawa o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy oraz projekt odpowiednich zmian prawa, zaostrzających odpowiedzialność za nieuczciwe praktyki urzędnicze i finansowe, zostaną uchwalone najwcześniej pod koniec tego roku. Japoński bank Sanwa podaje w ostatnim raporcie, że oskarżenie o korupcję i postawienie przed sądem polityków czy biznesmenów jest w Rumunii zjawiskiem wyjątkowo rzadkim, choć praktyki takie bynajmniej do rzadkości nie należą. <br><br>&lt;au&gt;Jacek Potocki&lt;/&gt;&lt;/&gt; <br><br>&lt;div type="convers" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Prawo do bezprawia Rozmowa z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego