Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
Lepkie ręce Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził niedawno sondaż wśród przeszło stu przedsiębiorców (głównie ze średnich firm) działających na Mazowszu, Pomorzu i Podbeskidziu. Pytano, jakimi kryteriami kierują się gminni urzędnicy przy przydzielaniu kontraktów. Na rolę powiązań nieformalnych wskazał co czwarty ankietowany przedsiębiorca, a 8 proc. mówiło o nieuczciwym stosowaniu procedur ustawy o zamówieniach publicznych. Aż 28 proc. badanych wskazało na preferowanie przez gminnych urzędników tych firm, z którymi mają powiązania nieformalne. Z kolei według ankiety Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadzonej wśród stu przedsiębiorców budowlanych, do wygrania przetargu potrzebne są dobre kontakty z zamawiającym (60 proc. wskazań). W
Lepkie ręce Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przeprowadził niedawno sondaż wśród przeszło stu przedsiębiorców (głównie ze średnich firm) działających na Mazowszu, Pomorzu i Podbeskidziu. Pytano, jakimi kryteriami kierują się gminni urzędnicy przy przydzielaniu kontraktów. Na rolę powiązań nieformalnych wskazał co czwarty ankietowany przedsiębiorca, a 8 proc. mówiło o nieuczciwym stosowaniu procedur ustawy o zamówieniach publicznych. Aż 28 proc. badanych wskazało na preferowanie przez gminnych urzędników tych firm, z którymi mają powiązania nieformalne. Z kolei według ankiety Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, przeprowadzonej wśród stu przedsiębiorców budowlanych, do wygrania przetargu potrzebne są dobre kontakty z zamawiającym (60 proc. wskazań). W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego