Typ tekstu: Książka
Autor: Goban-Klas Tomasz
Tytuł: Media i komunikowanie masowe
Rok: 2000
i wsi, wszyscy stają się ludźmi poinformowanymi w sprawach kraju i świata. Krytycy kultury masowej wprawdzie kwestionowali wartość dostarczonych treści, lecz także uznawali, że konsumpcja kulturalna zmierza do ujednolicenia w obrębie coraz szerszych warstw i klas społecznych, tyle że na najniższym możliwym poziomie. Z kolei obrońcy kultury masowej wskazywali, że nigdy w dziejach ludzkości korzystanie z dóbr kultury nie było tak powszechne i niedyskryminujące społecznie, jak w erze środków masowych, następuje więc podniesienie poziomu kultury i wiedzy społecznej. Obserwacja wzorów korzystania ze środków masowych zdawała się potwierdzać oba te poglądy, gdyż istotnie coraz częściej i profesor uniwersytetu i rolnik oglądają te
i wsi, wszyscy stają się ludźmi poinformowanymi w sprawach kraju i świata. Krytycy kultury masowej wprawdzie kwestionowali wartość dostarczonych treści, lecz także uznawali, że konsumpcja kulturalna zmierza do ujednolicenia w obrębie coraz szerszych warstw i klas społecznych, tyle że na najniższym możliwym poziomie. Z kolei obrońcy kultury masowej wskazywali, że nigdy w dziejach ludzkości korzystanie z dóbr kultury nie było tak powszechne i niedyskryminujące społecznie, jak w erze środków masowych, następuje więc podniesienie poziomu kultury i wiedzy społecznej. Obserwacja wzorów korzystania ze środków masowych zdawała się potwierdzać oba te poglądy, gdyż istotnie coraz częściej i profesor uniwersytetu i rolnik oglądają te
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego