Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
w rejonie Złotorii, gen. Żeligowski wydał 29 lipca 1920 r. o godz. 17.30 rozkaz następującej treści: "Za utrzymanie przyczółka mostowego Złotoria Żółtki i brawurowe pięciokrotneodparcie ataków nieprzyjacielskich, wyrażam swe uznanie kpt. mar. Mohuczemu, oficerom, podoficerom i marynarzom i liczę na to, że II baon morski nie zawiedzie mnie nigdy i nadal będzie bohatersko odpierał nawałę bolszewicką ".
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego w wydanym 30 lipca 1920 r. komunikacie prasowym wyróżniło batalion morski w następujących słowach: "Przy odpieraniu ataków w dniu wczorajszym odznaczyli się szczególnie 34 pp i baon morski ".
29 lipca po ciężkich, prawie 2-dniowych walkach, batalion morski został
w rejonie Złotorii, gen. Żeligowski wydał 29 lipca 1920 r. o godz. 17.30 rozkaz następującej treści: &lt;q&gt;"Za utrzymanie przyczółka mostowego Złotoria Żółtki i brawurowe pięciokrotne<br><br>&lt;page nr=79&gt;<br><br>odparcie ataków nieprzyjacielskich, wyrażam swe uznanie kpt. mar. Mohuczemu, oficerom, podoficerom i marynarzom i liczę na to, że II baon morski nie zawiedzie mnie nigdy i nadal będzie bohatersko odpierał nawałę bolszewicką &lt;gap&gt;"&lt;/&gt;.<br>Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego w wydanym 30 lipca 1920 r. komunikacie prasowym wyróżniło batalion morski w następujących słowach: "Przy odpieraniu ataków w dniu wczorajszym odznaczyli się szczególnie 34 pp i baon morski &lt;gap&gt;".<br>29 lipca po ciężkich, prawie 2-dniowych walkach, batalion morski został
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego