Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
linii trwałości (NZ) (patrz rys. 3.1) o możliwych dzięki temu przejściach zarówno , jak (np. ((...)) i itp.). Na rysunku 2.9 pokazano przykład rozgałęzionego (podwójnego) rozpadu ((...))
Schematycznie można przedstawić rozpad rozgałęziony w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów, odpowiadających ((...)) Szybkość rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B i C:
Okres półrozpadu dla A wynosi:
Ponieważ szybkości rozpadu B i C wynoszą:
więc szybkość nagromadzania się B i C wynosi:
Po rozwiązaniu równania przy założeniu, że ((...)) Jeżeli substancja macierzysta ma bardzo długi czas życia, tzn. ((...)) Dla przypadku równowagi trwałej:
Cząstkowe okresy półtrwania ze względu na rozpad b
linii trwałości (NZ) (patrz rys. 3.1) o możliwych dzięki temu przejściach zarówno , jak (np. ((...)) i itp.). Na rysunku 2.9 pokazano przykład rozgałęzionego (podwójnego) rozpadu ((...)) <br> Schematycznie można przedstawić rozpad rozgałęziony w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów, odpowiadających ((...)) Szybkość rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B i C:<br> Okres półrozpadu dla A wynosi:<br> Ponieważ szybkości rozpadu B i C wynoszą:<br> więc szybkość nagromadzania się B i C wynosi:<br> Po rozwiązaniu równania przy założeniu, że ((...)) Jeżeli substancja macierzysta ma bardzo długi czas życia, tzn. ((...)) Dla przypadku równowagi trwałej:<br> Cząstkowe okresy półtrwania ze względu na rozpad b
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego