Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Młody Technik
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
są elementy pamięciowe. Ich konstrukcja i mechanizm jest podobny, jednakże stan przewodzenia nie zanika w nich nawet po zdjęciu napięcia przyłożonego na przyrząd (rys. 5). Są to elementy dwustabilne mogące znaleźć zastosowanie w pamięciach maszyn cyfrowych o dwójkowym systemie liczenia. Włączanie przyrządów w stan przewodzenia wymaga przyłożenia dużego impulsu napięciowego o czasie trwania dwóch milisekund (1 milisekunda = 10-3s). Wydzielona w przyrządzie moc powoduje nagrzanie warstwy i zmianę jej struktury z amorficznej (nieprzewodzącej) w częściowo uporządkowaną (przewodzącą). Całkowita energia wymagana do przełączenia wynosi 10 mikrodżuli. Powrót do stanu nieprzewodzenia wymaga przepuszczania dużego impulsu prądu, a więc znowu wydzielenia znacznej mocy w przyrządzie
są elementy pamięciowe. Ich konstrukcja i mechanizm jest podobny, jednakże stan przewodzenia nie zanika w nich nawet po zdjęciu napięcia przyłożonego na przyrząd (rys. 5). Są to elementy dwustabilne mogące znaleźć zastosowanie w pamięciach maszyn cyfrowych o dwójkowym systemie liczenia. Włączanie przyrządów w stan przewodzenia wymaga przyłożenia dużego impulsu napięciowego o czasie trwania dwóch milisekund (1 milisekunda = 10<hi rend="upper">-3</>s). <page nr=41> Wydzielona w przyrządzie moc powoduje nagrzanie warstwy i zmianę jej struktury z amorficznej (nieprzewodzącej) w częściowo uporządkowaną (przewodzącą). Całkowita energia wymagana do przełączenia wynosi 10 mikrodżuli. Powrót do stanu nieprzewodzenia wymaga przepuszczania dużego impulsu prądu, a więc znowu wydzielenia znacznej mocy w przyrządzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego