Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
nastroje "panów Pasków" po opanowaniu przez Karola Gustawa dwóch kolejnych stolic Rzeczypospolitej: Warszawy i Krakowa. Dzięki temu jednak powstał klimat sprzyjający częściowej przynajmniej reformie państwa.
Okazało się bowiem, iż Rzeczpospolita, pozbawiona regularnej i silnej armii, sprawnie działającego sejmu oraz zasobnego skarbu, nie jest w stanie zwycięsko przeciwstawić się armii państwa o wiele od niej mniejszego. Dwór nie potrafił wykorzystać skutków tego szoku, marnując w ten sposób ostatnią chyba w XVII stuleciu okazję naprawy ustroju. W możliwość dokonania jej już pod berłem Jana III Sobieskiego, sugerowaną przez niektórych historyków, nie bardzo chce się wierzyć. Jedynym rezultatem zbrojnego zamachu stanu w roku, powiedzmy, 1688
nastroje "panów Pasków" po opanowaniu przez Karola Gustawa dwóch kolejnych stolic Rzeczypospolitej: Warszawy i Krakowa. Dzięki temu jednak powstał klimat sprzyjający częściowej przynajmniej reformie państwa.<br>Okazało się bowiem, iż Rzeczpospolita, pozbawiona regularnej i silnej armii, sprawnie działającego sejmu oraz zasobnego skarbu, nie jest w stanie zwycięsko przeciwstawić się armii państwa o wiele od niej mniejszego. Dwór nie potrafił wykorzystać skutków tego szoku, marnując w ten sposób ostatnią chyba w XVII stuleciu okazję naprawy ustroju. W możliwość dokonania jej już pod berłem Jana III Sobieskiego, sugerowaną przez niektórych historyków, nie bardzo chce się wierzyć. Jedynym rezultatem zbrojnego zamachu stanu w roku, powiedzmy, 1688
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego