Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy domów, mieszkań, wyposażenia domu
Rok: 1997
nabycia własności Działki przez Zamawiającego.
4.2. Wejście Wykonawcy na plac budowy i rozpoczęcie Robót nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy dziennika budowy oraz odpisu decyzji przenoszącej na Zamawiającego pozwolenie na budowę.
4.3 Zakończenie robót nastąpi w terminie .......... tygodni od ich rozpoczęcia i potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony. Orientacyjny Harmonogram Robót stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.
4.4. Wybór niektórych opcji może wydłużyć termin zakończenia robót.
5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
5.1. Za wykonane Roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące w PLN równowartość kwoty USD ............. w tym obowiązujący podatek VAT ("Wynagrodzenie").
5.2. Wynagrodzenie
nabycia własności Działki przez Zamawiającego. <br>4.2. Wejście Wykonawcy na plac budowy i rozpoczęcie Robót nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy dziennika budowy oraz odpisu decyzji przenoszącej na Zamawiającego pozwolenie na budowę.<br>4.3 Zakończenie robót nastąpi w terminie .......... tygodni od ich rozpoczęcia i potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony. Orientacyjny Harmonogram Robót stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.<br>4.4. Wybór niektórych opcji może wydłużyć termin zakończenia robót.<br>&lt;tit&gt;5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI&lt;/&gt;<br>5.1. Za wykonane Roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące w PLN równowartość kwoty USD ............. w tym obowiązujący podatek VAT ("Wynagrodzenie").<br>5.2. Wynagrodzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego