Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
analizy oraz automatycznego rozpoznawania mowy i głosów. Zasadnicze kierunki badawcze dotyczą:
a) wyboru sygnału testowego i jego parametrów,
b)metody estymacji miary odniesienia MR jakości transmisji mowy,
c)metody oceny stopnia korelacji i wiarygodności zgodności miary obiektywnej z KSDA, czyli (MR) z ocenami subiektywnymi (np. wyrazistością W).
Do podstawowych problemów obiektywizacji jakości transmisji mowy, muzyki, a także diagnostyki stanu (i klasyfikacji) instrumentów muzycznych należy zgodność i weryfikowalność ocen obiektywnych z ocenami subiektywnymi.
Wszystkie omawiane dziedziny zastosowań komputerowych systemów diagnostyki akustycznej stoją przed wspólnymi zagadnieniami, będącymi niejako na poziomach ponadakustycznych. Odnosi się to do:
a) algorytmizacji procedur diagnostycznych, uwzględniających proces ciągłego uaktualniania
analizy oraz automatycznego rozpoznawania mowy i głosów. Zasadnicze kierunki badawcze dotyczą:<br>a) wyboru sygnału testowego i jego parametrów,<br>b)metody estymacji miary odniesienia MR jakości transmisji mowy,<br>c)metody oceny stopnia korelacji i wiarygodności zgodności miary obiektywnej z KSDA, czyli (MR) z ocenami subiektywnymi (np. wyrazistością W).<br>Do podstawowych problemów obiektywizacji jakości transmisji mowy, muzyki, a także diagnostyki stanu (i klasyfikacji) instrumentów muzycznych należy zgodność i weryfikowalność ocen obiektywnych z ocenami subiektywnymi.<br>Wszystkie omawiane dziedziny zastosowań komputerowych systemów diagnostyki akustycznej stoją przed wspólnymi zagadnieniami, będącymi niejako na poziomach ponadakustycznych. Odnosi się to do:<br>a) algorytmizacji procedur diagnostycznych, uwzględniających proces ciągłego uaktualniania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego