Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
II), Łogwinienko [26] zaproponował zastosowanie aparatu z wirującym złożem (rys. 2.45).
Zasadniczą częścią aparatu jest wymienna tuleja, wewnątrz której odbywa się ruch cząstek ferromagnetycznych pod działaniem wirującego pola magnetycznego. Masa cząstek w tulei powinna wynosić 4060g, a okres ich użytkowania 612 h. Ruch cząstek powoduje ścieranie tulei, której żywotność ocenia się na ok. 500h pracy. Wydajność aparatu sięga 40 m3/h.
Przy jego stosowaniu do redukcji chromu wystarcza stechiometryczna dawka reduktora, a czas redukcji skraca się do 0,1s. W oczyszczonych ściekach pozostają zaledwie ślady chromu i innych metali. Opinię o znacznej poprawie efektów usuwania metali ze ścieków przez działanie
II), Łogwinienko [26] zaproponował zastosowanie aparatu z wirującym złożem (rys. 2.45).<br>Zasadniczą częścią aparatu jest wymienna tuleja, wewnątrz której odbywa się ruch cząstek ferromagnetycznych pod działaniem wirującego pola magnetycznego. Masa cząstek w tulei powinna wynosić 4060g, a okres ich użytkowania 612 h. Ruch cząstek powoduje ścieranie tulei, której żywotność ocenia się na ok. 500h pracy. Wydajność aparatu sięga 40 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h.<br>Przy jego stosowaniu do redukcji chromu wystarcza stechiometryczna dawka reduktora, a czas redukcji skraca się do 0,1s. W oczyszczonych ściekach pozostają zaledwie ślady chromu i innych metali. Opinię o znacznej poprawie efektów usuwania metali ze ścieków przez działanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego