Typ tekstu: Książka
Autor: Radecki Wojciech
Tytuł: Wykroczenia przeciwko środowisku
Rok: 1995
niż zagrożenie mienia (zmiana stosunku ustawodawcy polskiego do kradzieży leśnych jest tu dobrym przykładem). Nowe typy kwalifikowane kłusownictwa na terenach chronionych czy w innych zagrażających przyrodzie okolicznościach (charakterystyczne zwłaszcza dla prawa byłego ZSRR czy byłej Jugosławii) wskazują na inne podejście do tego rodzaju zamachów.
Wreszcie trzeci kierunek to bardziej tradycyjna ochrona przyrody ze względów - najogólniej rzecz biorąc - idealnych. Punkt wyjścia z XIX wieku to wykroczenia polegające na naruszeniu zakazów, ograniczeń i nakazów wydanych przez właściwe władze administracyjne. Dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych naszego stulecia zaczyna się to zmieniać i nowe podejście do zamachów na przyrodę widoczne najpierw w k.k. węgierskim
niż zagrożenie mienia (zmiana stosunku ustawodawcy polskiego do kradzieży leśnych jest tu dobrym przykładem). Nowe typy kwalifikowane kłusownictwa na terenach chronionych czy w innych zagrażających przyrodzie okolicznościach (charakterystyczne zwłaszcza dla prawa byłego ZSRR czy byłej Jugosławii) wskazują na inne podejście do tego rodzaju zamachów.<br>Wreszcie trzeci kierunek to bardziej tradycyjna ochrona przyrody ze względów - najogólniej rzecz biorąc - idealnych. Punkt wyjścia z XIX wieku to wykroczenia polegające na naruszeniu zakazów, ograniczeń i nakazów wydanych przez właściwe władze administracyjne. Dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych naszego stulecia zaczyna się to zmieniać i nowe podejście do zamachów na przyrodę widoczne najpierw w k.k. węgierskim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego