Typ tekstu: Książka
Autor: Komar Michał
Tytuł: O obrotach losów i ciał
Rok: 1998
są nieśmiertelne.

A dlaczego i po co ludzie zwracają się ku pośrednikowi fałszywemu?
"...by ich oczyścił" - mówi święty Augustyn.
Wysnuwam stąd i skądinąd wniosek następujący: Diabeł nie jest ani symbolem, ani duchem, ani upadłym aniołem, lecz treścią stosunku ludzi do samych siebie - w obliczu pokusy Dobra. Jest bolesną miarą potrzeby oczyszczenia. Jest instrumentem, wskutek którego grzech przyzwyczaja się do swych usprawiedliwień i z ulgą się w nich rozpoznaje.
Szatan oskarża Hioba, ale dlaczego? Bo taka jest jego zła z natury wola wiecznego oskarżyciela. Pan godzi się na udręczenie Hioba, ale tylko częściowe, nie do końca, i wyznacza Szatanowi granice działania. "Oto
są nieśmiertelne.<br><br>A dlaczego i po co ludzie zwracają się ku pośrednikowi fałszywemu?<br>"...&lt;q&gt;by ich oczyścił&lt;/&gt;" - mówi święty Augustyn.<br>Wysnuwam stąd i skądinąd wniosek następujący: Diabeł nie jest ani symbolem, ani duchem, ani upadłym aniołem, lecz treścią stosunku ludzi do samych siebie - w obliczu pokusy Dobra. Jest bolesną miarą potrzeby oczyszczenia. Jest instrumentem, wskutek którego grzech przyzwyczaja się do swych usprawiedliwień i z ulgą się w nich rozpoznaje.<br>Szatan oskarża Hioba, ale dlaczego? Bo taka jest jego zła z natury wola wiecznego oskarżyciela. Pan godzi się na udręczenie Hioba, ale tylko częściowe, nie do końca, i wyznacza Szatanowi granice działania. "&lt;q&gt;Oto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego