Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
niskocząsteczkowe

Nie tylko enzymy bronią organizmy żywe przed atakami RFT. Istotną rolę odgrywają w tej obronie również związki niskocząsteczkowe określane mianem niskocząsteczkowych antyoksydantów. Przez pojęcie antyoksydanta rozumiemy substancję, która w stężeniach niskich w porównaniu z substancją ulegającą utlenianiu opóźnia lub hamuje utlenienie tej substancji (np. lipidów). Właściwie należałoby używać polski odpowiednik tego terminu, czyli "przeciwutleniacz" - ale czy "antyoksydant" nie zakorzenił się już zbyt głęboko w naszej świadomości?
Zwróćmy uwagę, że enzymy rozkładające RFT odpowiadają definicji antyoksydantów i mogą być nazywane antyoksydantami. Wygodniej będzie jednak ograniczyć zakres tego pojęcia do związków, które hamują utlenianie nie na drodze katalitycznej, lecz poprzez wchodzenie w
niskocząsteczkowe&lt;/&gt;<br><br>Nie tylko enzymy bronią organizmy żywe przed atakami RFT. Istotną rolę odgrywają w tej obronie również związki niskocząsteczkowe określane mianem niskocząsteczkowych antyoksydantów. Przez pojęcie antyoksydanta rozumiemy substancję, która w stężeniach niskich w porównaniu z substancją ulegającą utlenianiu opóźnia lub hamuje utlenienie tej substancji (np. lipidów). Właściwie należałoby używać polski odpowiednik tego terminu, czyli "przeciwutleniacz" - ale czy "antyoksydant" nie zakorzenił się już zbyt głęboko w naszej świadomości?<br>Zwróćmy uwagę, że enzymy rozkładające RFT odpowiadają definicji antyoksydantów i mogą być nazywane antyoksydantami. Wygodniej będzie jednak ograniczyć zakres tego pojęcia do związków, które hamują utlenianie nie na drodze katalitycznej, lecz poprzez wchodzenie w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego