Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
do czterech razy szybciej. Niektórzy projektanci wymieniają liczbę 10.
2. Przy użyciu takiego samego standardowego mikroprocesora, implementacja oprogramowania rozmytego, np. w zagadnieniach diagnostycznych, zajmie w przybliżeniu o połowę pamięci mniej od linearnego. W efekcie oznacza ona zinterpretowane rozwiązanie rozmyte, które zajmie mniej pamięci i będzie działać wolniej niż jego skompilowany odpowiednik. Wiele doświadczeń wskazuje na to, że jeśli system rozmyty jest zoptymalizowany, pod względem szybkości, to stosowana przez niego pojemność pamięci jest porównywalna z pojemnością pamięci używanej w systemie tradycyjnym.
3. Systemy rozmyte są, używając terminów lingwistycznych, projektowane "intuicyjnie", zatem podstawy projektowania systemu rozmytego są dużo łatwiejsze do nauczenia, niż np
do czterech razy szybciej. Niektórzy projektanci wymieniają liczbę 10.<br>2. Przy użyciu takiego samego standardowego mikroprocesora, implementacja oprogramowania rozmytego, np. w zagadnieniach diagnostycznych, zajmie w przybliżeniu o połowę pamięci mniej od linearnego. W efekcie oznacza ona zinterpretowane rozwiązanie rozmyte, które zajmie mniej pamięci i będzie działać wolniej niż jego skompilowany odpowiednik. Wiele doświadczeń wskazuje na to, że jeśli system rozmyty jest zoptymalizowany, pod względem szybkości, to stosowana przez niego pojemność pamięci jest porównywalna z pojemnością pamięci używanej w systemie tradycyjnym.<br>3. Systemy rozmyte są, używając terminów lingwistycznych, projektowane "intuicyjnie", zatem podstawy projektowania systemu rozmytego są dużo łatwiejsze do nauczenia, niż np
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego